PENGGUNAAN BIAYA PERKARA

Penggunaan Biaya Perkara

Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2024

No

Keterangan

1

Januari

2

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

  

 

  Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2023

No

Keterangan

1

Januari

2

Februari

3                                    Maret
4                               April
5                                Mei
6                               Juni
7                               Juli
8                                   Agustus
9                                  September
10                             Oktober
11                             November
12                           Desember

 

Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2022

No

Keterangan

1

Januari

2

Februari

3

 Maret

4

 April

5

 Mei

6

 Juni

7

 Juli

8

 Agustus

9

 September

10

 Oktober

11

 November

12

 Desember

 

     Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2021

No

Keterangan

1

Januari

2

Februari

3

Maret

4

April

5

Mei

6

Juni

7

Juli

8

Agustus

9

September

10

Oktober

11

November

12

Desember

 

LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2020

 

    NO  KETERANGAN 
01.  Januari 2020
02.  Februari 2020
03.  Maret 2020
04.  April 2020
05.  Mei 2020
06.  Juni 2020
07.  Juli 2020
08.  Agustus 2020
09.  September 2020
10.  Oktober 2020
11. November 2020
12.  Desember 2020